/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/07/#ubuntu-hr.txt

=== _chaky_ is now known as chaky
Vlado9Adobro jutro06:04
Hrkidobar dan!12:52
Hrkimalo sam na openstreemap12:52
Hrkii stisnem da nađe moju lokaciju, browser mi trazi potvrdu12:52
Hrkii kako me je bokte našo u metar???12:52
Hrkipa kaj nisu te IP adrese bazirane na lokaciji ISP-ove stanice ?12:52
Vlado9Atvoju lokaciju im je dojavio big brother13:03
Vlado9AHrki: mene nije nasao, smjesto me je u Buzin, a ja sam skroz na drugom kraju grada :)13:07
jellyhttp://imgur.com/gallery/UfhWsjL15:04

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!