/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/08/#ubuntu-se.txt

hplcvet att det är j*****t off-topic, men har försökt i #gimp i dagar utan minsta svar, försöker få ELA att dyka upp i menyn i gimp, men lyckas inte, nån som vill hjälpa mig?13:55
LabanHade gärna om jag kunde Gimp :) Vad är ELA? :)13:58
hplcELA är en plugin till gimp som kan avslöja förändringar i ett foto i efterhand13:58
LabanBallt13:59
hplcså kallad "photoshopping"13:59
hplcjo13:59
hplcnästan allt manipuleras idag, rolig hobby att köra digitala foton genom ELA och se vad som ändrats14:00
hplcmen aktiviteten och respons på irc nu är så låg att det känns nästan deprimerande och nästintill meningslöst att använda irc, synd, med tanke på vad irc har betytt för så många genom åren, allt förstört och raserat av trolls och shills : /14:05
SpookanFacebook dödade irc. :)14:44
Mathisenmåste va i rätt kanaler bara.. nog snackas det massor15:41
Hundhplc: Vad Mathisen sa. IRC lever vidare.16:34
HundBara inte på den här kanalen. :P16:34
hplcdet verkar som om människor söker sig till kanaler p.g.a. sin storlek, mer än dess topic, "ingen vill hänga i en liten kanal" typ, även om topic tilltalar, lite som en rullande snöboll som växer16:37
hplcnär en kanal har nått kritisk massa är dess existens och "befolkning" tryggad typ16:38
Kira9204Problemet med IRC är väl mycket att majoriteten av kontona är tomma shells17:00
Kira9204En lite tråkig effekt av att man måste vara online även fast man inte är närvatande17:01
hplcen del verkar enbart bara idla, i månader, kanske år, varför tolereras sånt?, i praktiken blir kanalen ett ålderdomshem som byggts om till museeum när torra gamla stofiler inte har sagt nåt i åratal, folk kan ju dö i en kanal och det skulle inte upptäckas förrän nån trappuppgång klagar på stank17:05
hplcär folk så ensamma och desperata att deras enda "kontakt med folk" sker via en skärm som aldrig någonsin får loggas ut ur?17:06
Kira9204Att slänga ut klienter som varit tysta i en månad vore väldigt hälsosamt, men att folk är inaktiva dn vecka är inte konstigt tycker jag17:09
Kira9204Du måste ju vara med i kanalen för att kunna ta del vad som sagts17:10
andolSer inte problemet. Spelar det någon roll ifall folk idlar eller inte är i kanalen alls?17:10
Kira9204andol: det ger effekten att en kanal kan ge skenet av att vara aktiv men i själva verket vara ett ghosttown. Vilket skapar problem om folk letar efter en community att få hjälp från wller prata med17:11
Kira9204Finns ett flertal med 50+ användare som aldrig sagt ett knyst17:12
hplcandol, en analogi, du är på en fest, du ser en grupp och går fram, men ingen talar, ingen svarar dig, ingen reagerar ens på ditt "hej"..........hur skulle du uppleva det? hmm??17:12
andolAlternativt så lär man sig att det ofta är så det fungerar på IRC, och anpassar sina förväntningar därefter.17:12
=== dzragon^ is now known as dzragon
andolhplc: Vetisjutton ifall den liknelsen håller, med tanke på att jag kan vara på *många* kanaler samtidigt, men bara en fest åt gången.17:13
Kira9204Satt verkligen alla i shells på IRC dock?17:13
Kira9204Jag är inte super aktiv i någon kanal egentligen17:13
Mathisenatt ha en BNC på irc är bra. 1. du missar inget 2.säkrare 3. du kan logga in på din bnc var du en är och fortfarande se vad hänt17:14
Mathisenfinns ingen nackdel med det tycker ja17:15
Kira9204Jo men bara för att en kanal har användare så betyder det inte att den lever17:15
Kira9204Det vore trevligt om det fanns någon sorts statitisk eller idikation17:15
hplcgrejen (för mig iaf), är, vad gör totalt o-sociala människor i en ytterst social situation?, när EXAKT samma personer upprepar det beteendet i MÅNADER, eller kan man skylla på bots?17:16
hplceller en ovanligt sjuk form av voyurism?17:17
andolhplc: Fast IRC behöver ju inte alls vara en ytterst social situation. Själv idlar jag strikt i ett antal kanaler mest för att plocka upp lite nyheter kring den programvara som diskuteras där.17:17
hplcandol, ja, du ÄR ju inte en obotlig permanent idlare, du är ju aktiv nu17:18
andolhplc: I den här kanalen ja.17:18
andolhplc: I övrigt så tycker jag att du ska sluta att helt godtyckligt tillskriva folk egenskaper såsom osocial, voyurist, etc.17:19
andolNej, nu har jag ett brev som behöver läggas på en brevlåda, så tillbaks till idlandet.17:22
Hund:D17:36
Philip5Hund: är du glad idag?18:00
HundPhilip5: Självklart. Du är ju här.18:02
Philip5ja det gör alla glada18:05
HundHaha18:11
HundAllt väl med Philip5?18:11
=== huttan_ is now known as huttan
swecarptjena Philip519:32
Philip5yo19:34
swecarphur har du det19:36
Mathisennågon som har lite tråkigt prova >>> telnet towel.blinkenlights.nl20:07
MathisenStar Wars ASCII style :)20:08
=== dzragon^ is now known as dzragon

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!