/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/10/#ubuntu-cat.txt

metallicdavid_llamas, puc fer-te una pregunta ràpida de traducció? :)16:43
metallictema resolt :)16:48
david_llamasok17:03
metallicdavid_llamas, tu saps de programació orientada a objectes? Estic subtitulant un vídeo però hi ha una frase que no em fa el pes...17:04
metallicpotser en el context de la POO sí té un sentit que jo no li estic trobant17:05
david_llamasqiuna es la frase?17:05
metallicmira, et passo el vídeo: https://youtu.be/sow9kY_xl1A?t=1m21s17:05
metallicés entre 1:21 i 1:30... To ask for giving some permission17:06
metallicno li veig massa sentit en el context...17:06
metallicdavid_llamas, ets aquí? XD17:08
david_llamasFrancament, penso que s'expresa malament, perque tampoc entenc el que vol dir en aquest frase sobre el que esta explicant ...17:10
david_llamasDe fet, si treus el comentari, l'explicacio continua tenint sentit ...17:11
metallicja, és que no ho entenc XD17:11
metalliche pensat que potser volia dir "give a SON permission" fent referència a una subclasse17:12
metallica tu et sembla plausible?17:12
david_llamasNo ... desconect el tema de signatura d'objectes, podria ser que hi hagi gestio de privilegis previs a identificar l'objecte ... no ho se ... pensa que aquesta alex es molt teoric, i a cops :-P ...17:14
metallicallò de la signatura ho he consultat, és identificar un mètode via el nom i la llista de paràmetres, així es poden "obviar" els paràmetres d'un mètode per dir-ho d'una manera17:15
metallicdavid_llamas, crec que va per aquí: http://stackoverflow.com/questions/12265451/ask-forgiveness-not-permission-explain     moltes gràcies per fer un cop d'ull :)17:15
david_llamas:)17:16
metallicla veritat és que no sé com traduir això XD17:19
metallicvosaltres que teniu certa experiència en traducció, coneixeu alguna font seriosa per iniciar-se en la subtitulació, david_llamas?17:20
metallicno he trobat gaire cosa per internet17:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!