/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/10/#ubuntu-pk.txt

Whytehi -all :-)00:59
Kiloso/06:25
Researcherhi Kilos07:21
Researchergood moring07:21
Researcherhi RajRajRaj07:21
Researcher:)07:21
Kiloshi Researcher hows things07:56
Kilosohi RajRajRaj07:56
Researcherthings fine08:22
Researcherlil work load today08:23
Researcher:)08:23
Researchersorry for late reply Kilos08:23
Researcher:D08:23
Kilosnot a problem08:23
Kilosas long as you reply  i know you still acive08:23
Kilosactive08:23
Researcher:)10:17
Researcheryes i am10:17
Researcherfrom time to time10:17
Researcheri look this channel10:17
Researcher:)10:17
Kiloslol10:21
Kiloswiki page10:21
Researcheryeahhh let me get some spare time10:26
Researcherill continue on it10:26
Researcher:D10:26
Kiloslol10:36
lubmilco lolasz..10:53
lubmilKilos: hej :)10:53
Kiloshi lubmil10:53
Kilos:)10:53
lubmil.s10:54
ChanSebaSentencja na 223. dzień roku: „Szwajcarom udało się stworzyć prześliczny kraj dookoła swoich hoteli. (Mikes)”10:54
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 223. dzień roku: ?Szwajcarom udało się stworzyć prześliczny kraj dookoła swoich hoteli. (Mikes)?10:54
ChanSebaProverb 223. day of the year: ?Szwajcarom managed to create a beautiful country around their hotels. (Mikes)?10:54
lubmil.tr :pl :en szwajcarzy10:54
ChanSebathe Swiss10:54
Kilosah10:55
lubmil.tr :pl :en szwajcar10:55
ChanSebaSwiss10:55
lubmil.tr :pl :en szwajcarom10:55
ChanSebaszwajcarom10:55
lubmilpfft10:55
lubmilChanSeba: ty kurwa debilu10:55
ChanSebaMmmm, kurwa.10:55
ChanSebanie wyzywaj mnie10:58
lubmilChanSeba: dobrze, już nie będę10:59
=== lubmilk is now known as lubmil
=== lubmil is now known as ormil
=== ormil is now known as xormil
=== xormil is now known as lubmil
=== lubmil is now known as lub`
Kiloshi SirLinux16:03
KilosResearcher you home yet?16:03
SirLinuxHi16:08

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!