/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/10/#ubuntu-se.txt

screedoGoddag i kanalen08:49
ralllllllyHej. Kan någon här inne möjligen hjälpa mig att på något sätt ta reda på vilken av dessa personer som gjorde karaktären "Gundeman" i Rally i P3? "Fredrik Wegraeus", "Janne Palmén", "Ulf Reneland", "Henke Henriksson" eller "Bengt Pettersson".12:23
ralllllllyJag har redan med uteslutningsmetoden exkluderat några, men kan inte få listan mindre än så här.12:23
ralllllllyOtroligt nog står det ingenstans på Wikipedia eller i "Svensk mediadatabas".12:24
ralllllllyEj heller på SR:s sajt.12:24
ralllllllyDeras Facebook-profiler har inga uppenbara ledtrådar heller.12:24
ralllllllyAlla har jobbat på SR, så det är ingen hjälp.12:25
ralllllllySkulle även mycket gärna vilja veta vem som gjorde karaktären "Pekka".12:25
ApachezSändes 1995 - 2002.13:15
ApachezMedverkande: Stefan Livh, Åsa Gustafsson, Anna Mannheimer, Peter Apelgren, Fredrik Wegraeus, Janne Palmén, Ulf Reneland, Henke Henriksson, Bengt Pettersson och Sladjan Osmanagic.13:15
ralllllllyApachez: Jo, men det ger mig ju bara samma lista som jag har, minus de jag exkluderat.13:16
Apachezmaila p3humorhimlen@sr.se och fråga?13:16
ralllllllyLär bli tvungen, antar jag. Fast jag trodde att hela SR hade tagit bort alla möjligheter att kontakta dem för ett par år sedan.13:17
ralllllllyFörsökte kontakta dem förut i något ärende och det var helt omöjligt att hitta några e-postadresser eller formulär.13:17
ralllllllyEnbart något slags offentligt forum.13:17
Apachez"13:18
ApachezIngenting Rally gjorde "kunde" bli censurerat, mannen bakom Gunde-rösten var nämnligen dåvarande chefen för P3 i Göteborg... Så dom gjorde alla inspelningar med ledningens goda minne."13:18
Apachezulf enligt youtube13:21
Apachezså Ulf Reneland13:21
Apachezhan var även chef på p3 göteborg13:22
Apachezredaktionschef på Sveriges Radio Göteborg med ansvar för P3-produktionen, blir ansvarig för webb/mobil och produktionsbolag på Sveriges Radio. Han har även varit tillförordnad kanalchef vid SR Göteborg, tillförordnad planeringschef vid programenheten på SR Stockholm och ansvarig för P3s inköp av produktioner från externa bolag.13:23
ralllllllyApachez: Stort tack!13:56
Apachezvann du nån tävling nu?13:57
ralllllllyEndast min personliga tävling med mig själv där jag försöker tala om för personen i fråga hur rolig karaktären var.13:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!