/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/12/#ubuntu-no.txt

=== heinkel_111 is now known as heinkel_flying
=== heinkel_flying is now known as heinkel_111
=== heinkel_111 is now known as heinkel_flying
SlimG_Er det nokre kloke strongswan/ipsec hoder her som kan hjelpa meg med følgande problemstilling? -> http://pastebin.com/vJdh5u2z11:28
SlimG_Eg har ein IPsec tunell oppe, men veit ikkje heilt korleis eg skal stappe data inn eller få ut data frå den frå samme maskin som tunellen er "terminert"11:29
SlimG_Eg forventar å kunne pinge server.site2.com fra server.site1.com, men det fungerer altså ikkje, og eg reknar med det er noko manglande ruting-oppsett som skal til11:31
=== heinkel_flying is now known as heinkel_111
=== xenchrar is now known as xenchrarr
=== heinkel_111 is now known as heinkel_flying
=== heinkel_flying is now known as heinkel_111
SlimG_Og på slutten av dagen visar det seg at VPN + ruting har fungert fint heile tida, det var ein skriveleif i DST biten av brannveggregelen , hadde vore fint å kunne skylde den på nokon andre ... :)13:43
RoyKSlimG_: hihi16:23

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!