/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/14/#ubuntu-pk.txt

=== tacod_ is now known as tacod
Kilosmorning pk peeps06:17
RajRajRajKilos: yo08:28
Kiloshehe08:29
lubmildzień09:06
Kiloshi lubmil09:10
lubmilhej Kilos09:10
RajRajRajlubmil:09:37
lubmilRajRajRaj09:37
RajRajRajlubmil: h r u09:38
lubmilo k09:38
lubmilaway09:39
RajRajRajlubmil: where09:39
lubmil.tr :pl :en oddalony od komputera09:42
ChanSebait is from the computer09:42
lubmil.tr :pl :en daleko od komputera09:42
ChanSebaaway from the computer09:42
KilosResearcher ping14:52
lubmil!pdk17:00
ChanSebalubmil: smacznej kawy! :)17:00
=== pavlushka_ is now known as pavlushka
RajRajRajlubmil:18:47
lubmilRajRajRaj:18:50
RajRajRajlubmil:18:51
ChiefJusticehas gone18:51
ChiefJusticeyet he's going to be back soon18:52
RajRajRajChiefJustice: lo18:55
RajRajRajLol18:55
RajRajRajlubmil:18:55
RajRajRajzaki:18:55
lubmil.tr :pl :en raj raj raj19:05
ChanSebaParadise Paradise Paradise19:05
lubmil.p Indie19:06
ChanSebaConnaught Place, IN: 25.73°C, Pochmurno z przejaśnieniami, 988.89 hPa, wsch. 02:20:19, zach. 15:30:28, wiatr 1.43 m/s (218.001°), wilg. 95%19:06
RajRajRajlubmil:19:08
RajRajRajHow are you19:08
lubmilChiefJustice: powiedz koledze jak ja się mam :)19:09
ChiefJusticea jak się masz?19:09
lubmildobrze19:09
ChiefJusticeRajRajRaj: lubmil says everything is fine19:09
lubmilprzy okazji spytaj kolegę jak tam u niego19:10
RajRajRajOh nice19:10
lubmilniech coś o sobie opowie19:10
ChiefJusticeand he also asks you the same question19:10
ChiefJustice:P19:10
RajRajRajChiefJustice: i am fine too thanks19:10
RajRajRaj.tr :en pl whats up19:10
ChanSebaRajRajRaj: Language guessing failed, so try suggesting one!19:10
ChiefJusticelubmil: u RajRajRaj też wszystko okej19:10
RajRajRaj.tr :en :pl whats up19:11
ChanSebawhats up19:11
lubmilno to super19:11
lubmil:)19:11
RajRajRajWhat19:11
RajRajRaj.tr :en :pl what are u doing now19:11
ChanSebaco robisz teraz19:11
lubmilhmm19:11
lubmil.tr :en :pl whats up19:11
ChanSebawhats up19:11
RajRajRajChiefJustice: how u know both languages19:12
lubmilco tam19:12
RajRajRaj.tr :pl :en co tam19:13
ChanSebathere19:13
lubmilheh e19:13
RajRajRaj?19:13
lubmil.tr :pl :en ten translator jest pojebany19:13
ChanSebathis translator fucked up19:13
lubmil.tr :pl :en Polska19:14
ChanSebaRussia19:14
lubmil.tr :pl :en i więcej nie trzeba dowodów19:15
ChanSebaand need no more proof19:15
RajRajRajK19:15
lubmilco znaczy K19:16
lubmil.tr :en :pl Whyte19:17
ChanSebaWhite19:17
lubmil.tr :pl :en White19:17
ChanSebaWhite19:17
ChiefJusticeRajRajRaj: which both languages?19:17
lubmil.tr :en :pl which both languages?19:18
ChanSebaże oba języki?19:18
RajRajRajChiefJustice: English and polish19:18
lubmilChiefJustice: a w jakim języku się u nich mówi?19:18
lubmilang..19:19
ChiefJusticeRajRajRaj: maybe because I'm Polish :P19:19
RajRajRajOk19:20
ChiefJusticeit's my mother tangue19:20
lubmil.tr :en :pl it's my mother tangue19:21
ChanSebato moja mama tangue19:21
lubmilco to tangue?19:21
lubmila .tr google umie19:24
RajRajRajChiefJustice teach English to lubmil too19:26
ChiefJusticetongue*19:26
ChiefJusticeRajRajRaj: it'd be difficult not only for me, but also for him :P19:27
RajRajRajChiefJustice: y19:27
ChiefJusticeif he wanted to, he would have learnt it before19:27
ChiefJusticeI'd been studying French for 6 years, yet I cannot speak it at any degree19:28
ChiefJusticebut I can understand the basic meaning of the sentence if I need to19:28
RajRajRajK19:29
RajRajRajGn19:29
ChiefJusticeanyway, I wish I could know French and somehow speak it19:29
RajRajRajBye19:29
ChiefJusticeyou're leaving us?19:29
ChiefJustice:<19:29
RajRajRajSleepy ChiefJustice19:29
ChiefJusticeI see19:30
RajRajRajEyes falling off19:30
ChiefJusticehave a nice nap then19:30
ChiefJusticesee you again ^^19:30
RajRajRajGood night19:30
RajRajRajSee u19:30
ChiefJustice.t19:30
ChanSebaSun, 14 Aug 2016 21:30:45 CEST19:30
ChiefJusticemeh19:30
ChiefJustice.t IST19:31
ChanSebaMon, 15 Aug 2016 01:01:06 IST19:31
ChiefJusticeokay, so I should have said 'night' instead19:31
lubmil.t brt19:34
ChanSebaSun, 14 Aug 2016 16:34:34 BRT19:34
ChiefJusticelubmil: po co Ci Brazylia?19:35
ChiefJusticeto z drugiej strony świata :P19:35
lubmilbo tam jest Olipiada19:35
lubmil.p Pakistan19:36
ChanSebaIslamabad, PK: 25°C, Bezchmurnie, 1012 hPa, wsch. 02:29:46, zach. 15:54:20, wiatr 8.22 m/s (230°), wilg. 69%19:36
lubmil.p Zielona Gora19:36
ChanSebaZielona Gora, PL: 16.67°C, Bezchmurnie, 1018 hPa, wsch. 05:42:22, zach. 20:21:19, wiatr 2.42 m/s (272.512°), wilg. 73%19:36
lubmilbrr19:36

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!