/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/15/#ubuntu-se.txt

peyamsalam. det e jag farbror peyam13:53
Kira9204Gnome tappade allt anseende efter Gnome3 katastrofen14:06
peyamvadå va hänt?14:06
peyamny gnome släppt?14:06
Kira9204Grundlagret är ok, men skeivbordet nope14:06
Kira9204peyam: Gnome2 was the shit!14:07
peyamjag tkr också det men gillar xfce14:07
Kira9204Altho jag gillar Cinnamon och Unity en del14:07
peyamxubuntu i synnerlighet14:07
peyamkira på kurdiska betyder K*k14:07
Kira9204peyam: skall inte xubuntu gå över till LXDE?14:08
Kira9204xfce är i en ganska udda spot14:08
Kira9204Och utveckligen har stannat av ganska mycket har jag gört14:09
Kira9204*hört14:09
peyamnej det finns ju redan en lubuntu14:09
peyamja men den e hur stabil o gillbart som helst14:09
Kira9204peyam: Kira betyder en mängd olika saker beroende på vart du är och vilket språk du talar14:10
Kira9204Ett otroligt varierande namn14:10
peyame du rysk?14:10
Kira9204Svensk :)14:10
peyamjaha för vi gillar inte ryssar här14:11
peyamoch danskar14:11
Kira9204Min VPS är i nederländerna, men dess IP brukar klassas som rysk14:11
peyamjaha14:12
peyamvad e d för skillnad på vps och vpn14:12
Kira9204Två helt olika saker14:13
Kira9204Om du kollar på vad förkortningatna står för14:13
Kira9204Virituell privat server vs virtuellt privat nätverk14:14
Apachezdu kan använda vps för att sätta upp vpn23:09
Apachezblir ju inte särskilt säkert men good enough beroende på vad du försöker göra23:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!