/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/16/#ubuntu-pl.txt

fff.16:20
BlessJahjacekowski: zerknij jak mozesz w dmesg czy nie wybuchł dysk albo fs18:08
BlessJahjacekowski: wc: 07-07.log: Input/output error18:08
Dreadco temu jacekowskiemu tak te dyski wybuchają18:30

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!