/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/18/#ubuntu-pl.txt

kopiashej mam problem gdy uzywam fn+up (zwieksz jasność ekranu) przy okazji wpisuje się ten znak: "±"10:47
kopiasjakieś pomysły jak można sprawdzić co się dzieje10:47
kopiasuzywam ubuntu-mate 16.04 na lapku lenovo U55010:47
kopiastak na szubko pomyślałem żeby usunąć ten znak z mapy znaków, ale nie wiem jak to zrobić10:48
Voldenetach, dobrze, że istnieją cierpliwi ludzie, którzy po zadaniu pytania potrafią poczekać z 10 godzin na odpowiedź11:32
laz0r:012:24
laz0r:)12:24
laz0rn13:09
Ashiren 13:34

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!