/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/18/#ubuntu-se.txt

Barregod förmiddag kanalen, gjorde precis en do-release-upgrade från en 14.04.x till 17.04.1. Men lsb_release visar fortfarande 16.04 för 'Description' och 'Release'. provat göra en --reinstall på base-file men skiten uppdateras inte. Måste man manuellt uppdatera /etc/lsb_release? Tjofräs i förskott06:20
bittinBarre: själv vaknade jag upp här och laddar hem 16.04.1 för att kolla om jag får igång en burk här :)07:13
Barrebittin: bra bra, då kör du en do-release-upgrade i eftermiddag och löser mitt problem då? :)07:17
bittintror tyvärr inte det07:19
bittindå jag ska göra en annan sak och har rätt fullt upp här07:19
Barre:'(07:19
VorapJag kan kolla när jag kommer hem07:21
VorapMen det kommer inye07:21
Barre*badadish*07:22
VorapInte bli för än eftermiddagen07:22
andolJorå, allt ska /etc/lsb-release automatiskt uppdateras i samband med en do-release-upgrade.07:34
andolSåtillvida inte filen blivit manuellt redigerad tidigare, men i sådant fall borde det promptats under själva uppgraderingen.07:34
Barremysko07:56
Barremen det borde väl bara att manuellt förändra /etc/lsb_release så att den matchar?07:59
Barreandol: lust att pastebinna hur 17.04 lsb_release ser ut, så jag inte gör något typo?08:00
andolBarre: När du säger 17.04 så antar jag att du egentligen menar 16.04?08:20
Barrehahahah... så jälva trött jag är efter semestern...08:21
Barreandol: ja, jag menar 16.0408:21
Barreoch det stämmer ju med lsb_release -a      *skämskudden*08:22
Mathisen:)08:22
Barrejag är med andra ord ett år yngre än jag trodde \o/08:24
andolSjälv råkade jag i helgen ut för att vara fyra år äldre än jag då trodde att jag var :-)08:45
Barre*ouch* den är hård08:54
SpookanIngen av er här som bor eller har bott i England?09:04
VorapÖöh nae? Hur så?09:05
VorapIallaf inte jag09:08
bittinBarre: bråkar med nåns HP maskin här fick hjälp av din kollega för några dagar sen Mathias Lager på HP supporten =)09:13
Barrebittin: HP != HPE ;)    HP = Desktop, HPE=Server, nät, software, storage etc..09:22
bittinah det vet jag ju iofs :p09:22
bittinvisste inte vilken del du jobbade på dock09:22
bamsefarBarre jobbar med skrivare, det är känt sedan länge.09:38
Barrebamsefar: hahaha... skit ner dig10:31
bamsefarBarre: :D11:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!