/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/22/#ubuntu-se.txt

Mathisennågon som kan hjälpa mig lite.. får "det finns inte ascii tecken i den lokala delen av mottagarens adress" när jag ska skicka mail från thunderbird07:55
Mathisenva i hela menas med det07:55
Mathisenfinns inte å ä ö i addressen07:55
bittinLinuxcon has started: http://content.jwplatform.com/previews/sGxezkWB-oygsdW3u13:16
Barrehar lite problem med en preseed till ubuntu 14.04, får inte till "d-i mirror/http/mirror" fqdn kommer inte med.. någn med erfarenhet?17:44
Barre\o/ fungerar nu19:31
Mathisenwoop woop19:37
andolBarre: Vad var felet?20:43

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!