/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/25/#ubuntu-cat.txt

joanfvreusBones,  tinc un dubte.  FA poc m'han instalat  l'Ubunto.  No sé pq no em detectar els disc durs i la informació que hi ha dintre.  Ultima vegada q vaig utilitzar-los va ser per grabar les coses q tenia a l'ordenador amb linux mint09:15
joanfvreusquan instalo em surt l'ho següent09:15
joanfvreusError mounting/dec/sdb1at/media....    Command-line  mount-t "exfat" o "uhelper09:17
joanfvreusno ho puc instalar,  em podeu ajudar09:17
joanfvreusgràcies09:17
joanfvreusbé, suposo q esteu ocupats09:28

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!