/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/25/#ubuntu-fi.txt

IltsuMirv, just ku pääsin kehumast, otin random tikun pöytälaatikost ja aloin tekemään asennustikkuu siitä05:08
Iltsukesti iha perkeleen kauan05:08
pesasahttp://viikonvalo.fi/Linux/05:08
talePistin yön  yli kirjoittamaan sille tikulle, ja nyt siellä on 8,2 Gt verran tavaraa. Eli on se aika käyttökelvottoman hidas, syystä tai toisesta tässä tilanteessa.07:25
Mirvjoo asennustikun teko on yksi joka tuo noita eroja esille08:07
Mirvei nyt talemaisella tavalla mutta kuitenkin ero että tapahtuuko se puolessa minuutissa vai esim 10 minuutissa08:08
taleNyt on toinen Ubuntu-kone tässä, ja huomasin passwd ja shadow -tiedostoissa on noin 22 guest -tunnusta. Mistä noi on tulleet?08:22
taleTunnukset on muotoa guest- ja 6 merkin satunnaiselta näyttävä merkkijono.08:22
Iltsuja kaikilla wheel -ryhmä?08:55
pesasatale: Miten ne guest-istunnot on toteutettu?08:59
pesasahttps://help.ubuntu.com/stable/ubuntu-help/shell-guest-session.html09:00
pesasatale: http://askubuntu.com/questions/337861/why-there-are-many-guest-accounts-on-my-system09:02
Iltsuilmeeni kun se eilen tehty tikku ei boottaa :D15:10
=== dominus_ is now known as rikut

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!