/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/25/#ubuntu-pl.txt

Mac1ekCzy pidgin ma problem z łączeniem się z facebookiem ? pytam o chat, czy standardowe pluginy w 16.04 działają08:51
Ashirenfacebookowy chat już od jakiegoś czasu nie jest xmpp08:52
Ashirenhajs im się nie zgadzał to wyłączyli08:52
TheNumbAshiren: jest jeszcze ta bramka09:25
TheNumbniedawno mi działało09:25
TheNumbtak samo google talk ;D09:25
Mac1ekna ogólnym zawsze taka cisza ?18:41
Mac1ekMam pytanie czy jeśli mam wyłączone wyniki wyszukiwania online to mimo to jakieś dane bez zgody trafiają do sieci ?18:46
fl3sh tak21:40

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!