/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/25/#ubuntu-se.txt

bittinmailat Linus och grattat på kärnans födelsedag nu :)18:29

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!