/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/26/#ubuntu-nl.txt

=== JanC is now known as Guest12120
=== JanC_ is now known as JanC
pjotterEr is een apparaat op mijn homenetwerk dat wake on lan pakketjes verzend naar Ubuntu waardoor ie nooit langer dan een minuut op pauzestand blijft.16:12

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!