/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/08/27/#ubuntu-tr.txt

vehpi.sh uzantılı bir script içerisindeki bazı komutlara nasıl sudo yetkisi verebilirim ?17:38
Kartagisvehpi: /etc/sudoers dosyasını incele19:14

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!