/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/11/02/#ubuntu-cat.txt

rafael_carrerasbon vespre21:02
rafael_carrerasara tenim reunió de l'equip d'ubuntaires21:02
rafael_carrerasa veure si apareix en wagafo que ha caigut21:02
josepgallarthola bon vespre21:03
rafael_carrerashola josepgallart21:03
rafael_carrerashola wagafo, comencem21:05
wagafoHola21:05
rafael_carrerasel primer punt era Valoracions de la re-verificació del LoCo21:05
rafael_carrerasen general, va anar bé21:05
rafael_carrerasperò m'hagués agradat que m'hagués pogut acompanyar algú, apart del josepgallart21:06
wagafoHe llegit els registres, res a veure a l'útim cop21:06
rafael_carrerasperò els altres tenieu classe21:06
wagafoSí, just estava ocupat21:06
rafael_carrerassí, tot i que encaraa cueja :-)21:06
rafael_carrerasanava una mica atabalat amb tantes preguntes alhora, tampoc és que s'organitzin gaire, aquests del Council21:07
rafael_carrerasperò vaja, va anar bé i ja està fins d'aquí a dos anys21:08
wagafoSí, a mes com deies els de França són una passada, tenen un empleat i tot21:08
rafael_carrerassí, í un local de lloguer21:08
wagafoPerò també són un equip per a tota França, és més divertit el nostre equip, més transversal21:09
josepgallartclar pero ells an buscat patrocinadors i probablement son una asociacio21:09
wagafosí, tenen ajut de l'estat21:09
josepgallartnosaltres legalment no existim21:10
wagafoPenso que està bé com estem, no sé si es justifica una associació21:11
rafael_carrerascaliu és una associació, em dóna molta feina i no serveix per res21:11
rafael_carrerasvull dir que sense ser-ho es faria la mateixa feina, o segurament més21:12
rafael_carrerasperquè s'hi esmercen esforços a mantenir paperassa que es podrien fer servir per coses útils21:13
josepgallartno insistire, pero no es poden conseguir ajuts economics ni publics ni privats sense se una entitat o una fundacio21:13
wagafoServeix per demanar subvencions, però no crec que ens donessin garies si fóssim associació21:13
rafael_carrerascaliu no els ha aconseguit mai, fa bastants anys ho vam intentar21:14
rafael_carrerasi justament vam muntar l'associació per això21:14
wagafoTampoc està clar que puguéssim tenir gaires socis21:14
rafael_carrerasde tota manera, és més una qüestió de tenir molta gent fent coses21:15
wagafoSi volguessim anar per aquesta via, penso que seria millor aprofitar l'estructura de Caliu, i no crear de noves21:16
rafael_carrerasel segon tema és  Últims preparatius per la festa de Ripoll21:17
wagafoHi ha uns 20 anotats21:18
rafael_carrerasperò l'Aniol no ha vingut :)21:18
rafael_carreras20 està bé21:18
rafael_carrerasem va dir l'aniol que avui reservava el lloc per dinar21:18
wagafoA quina hora quedem?21:19
wagafoHauríem de quedar una mica abans per muntar els miralls, etc.21:20
rafael_carrerasA veure, el sarau comença a les 1021:20
rafael_carrerasquedem a les 9:30?21:20
wagafoSí, ja està bé.21:21
rafael_carrerasno sé quan ens obren les portes21:21
josepgallartok21:21
wagafoLi preguntem a l'Aniol per la llista21:21
rafael_carreras21:21
rafael_carrerasi confirmem l'hora21:21
rafael_carrerasalguna cosa més?21:22
josepgallart:-/21:22
josepgallartno21:22
rafael_carrerasdoncs vinga, bona nit, que tinc son21:23
josepgallartens veiem a Ripoll!!21:24

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!