/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/11/24/#ubuntu-ir.txt

ehsanjt99ba salam , dostan man taze ubuntu ro nasb kardam aslan bahash ashnaei nadaram , mikham abzare avalie karam ke rooye windows hast ro inja ham dashte basham , azaton rahnamaei mikham . 1-mishe roye ubuntu hotspotshield ya vpn nasb kard ?10:18
Amiri83HELP18:11

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!