/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/11/24/#ubuntu-nl.txt

bobby___ vraag:  -Menu, Softwarebronnen, dan zie je 2 spiegelservers: de hoofdserver en Basis (trusty). die hoofdserver heb ik veranderd in een veel snellere server, maar die onderste? Is dat ook nodig en waarvoor dient die eigenlijk?10:36
MaikelWat is een 'spiegelserver'?11:38
bobby___wist ik eerst ook niet, maar staat bschreven op wikipedia. maar mijn vraag......11:49

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!