/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/11/24/#ubuntu-pk.txt

lubmildzień09:55
=== lubmilk is now known as lubmil
=== lubmil is now known as lub`
=== z4ki is now known as zaki
lubmil!pk18:22
ChanSebalubmil: już już wykurwiam do kuchni po kawę18:22
lubmil!dk popopłudniowy18:30
ChanSebalubmil: smacznej kawy! :)18:30
=== tacod_ is now known as tacod
lubmil.t23:03
ChanSebaFri, 25 Nov 2016 00:03:42 CET23:03
lubmil.s23:03
ChanSebaSentencja na 330. dzień roku: „Sztuka jest samowolą geniusza. (Adolf Loos)”23:03
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 330. dzień roku: ?Sztuka jest samowolą geniusza. (Adolf Loos)?23:03
ChanSebaProverb 330. day of the year: ?The art of the arbitrariness of genius. (Adolf Toilets)?23:03
Kiloshi lubmil23:15
lubmilhihi Kilos23:15
lubmilah sorry, KilOS23:15
Kiloswhy you sorry?23:16
lubmil.tr :pl :en wersja 4 poprawiona23:16
ChanSebaversion 4 improved23:16
Kilosare you well lad?23:16
lubmiltak.23:16
lubmil.tr :pl :en a wyglądam na dziewczynkę..23:17
ChanSebaand I look like a girl..23:17
Kiloslol23:17
lubmil.tr :pl :en zresztą sprawdzę jeszcze23:21
ChanSebahowever, I will still check23:21
lubmil.tr :pl :en tak, chłopiec jestem :)23:21
ChanSebaYes, I'm a boy :)23:21
Kiloshahaha23:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!