/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/11/24/#ubuntu-se.txt

Nafallomorgon09:27
andolgodagens09:27
Nafalloyo Barre. jag har ett SAN problem, typ... :-)09:27
NafalloBarre: vilka SFP+ vendors är QLogic QLE2560 kompatibel med? ;-)09:27
SpookanHaha! Jag och en kompis håller på med ett litet test. Han har ställt in föräldrar kontroll på min dator, och nu försöker jag att knäcka det, men det är bra skyddat. :P09:38
NafalloSpookan: private browsing!09:40
SpookanNo go, alltså han har ställt in det i routern.09:40
Nafalloah. transparent proxy.09:42
Nafallokoppla in kabeln i din laptop istället för routern då? ;-)09:42
HeManbara köra ssh -D till någon bra VPS då09:44
SpookanDe jag har lyckats med är google bildsök, där fick man fram en del.09:44
BarreNafallo: tjo, desvärre vet jag inte det. Det var några år sen jag höll på med FC faktiskt :|09:47
NafalloBarre: :-O09:58
NafalloBarre: jag som trodde du var kung.09:58
Barrehahaha...10:00
NafalloBarre: nåja. hittat en Finisar vi får beställa.10:00
BarreNafallo: normalt så köper man ju HBA:n med SFP+ modul, köper du den från oss (alltså HPE) så har vi ju några modeller av SFP+ moduler att välja på, men vilka tillverkare det är orkar jag inte ens tänka på =)10:01
NafalloBarre: mjo, men nu missade vi ju att det var SFP+ och inte SFP med det här kortet vi skulle testa...10:04
BarreNafallo: ahh... ok. trist när sånt händer.10:06
Barreskulle förvåna mig om finisar inte skulle fungera10:06
BarreNafallo: vars sitter du? möjligt att jag har en SFP+ att låna ut.10:07
Barremen nu lunch!10:07
NafalloBarre: jag sitter på Hisingen. prylarna sitter i Rosersberg ;-)10:13
andolHeMan: Annars är det väl QSFP+ som folk borde använda? :)10:13
HeManqsfp+ ftw!10:14
NafalloHeMan: alltså... nej. inte om kortet inte har en sådan port... för bövelen ;-)10:14
HeManNafallo: meh! är du från 1800-talet eller?10:14
NafalloHeMan: Dell är :-)10:15
HeManNafallo: bara se till att köpa en sfp+ till qsfp+-adapter för dyra pengar så du äntligen kan använda sakerna10:15
NafalloHeMan: :-)10:15
bamsefarÄh, 40G är bara en fluga.10:42
ZooklubbaHäsingen10:55
BarreNafallo: kört då rå... =)11:01
HeManallt under 56 Gbit/s är bara för bootstrap11:03
Nafallobamsefar: speciellt på fibre channel :-P11:03
Nafallojag hittade komedi... http://serverfault.com/questions/425275/whats-the-point-of-san-technology?rq=111:08
BarreHeMan: det handlar inte enbart om Gbps för att få ett snabbt nät, exempelvis så har inte infiniband fabric stöd för slow drain device detection, vilket brocade har i FC. är rätt övertygad om att en 8Gps FC går mycket snabbare än 56Gbps Infiniband i en stor fabric med en slow draining device. så det så!11:09
HeManBarre: det löser man enkelt med att inte ha någon slow draining device!11:09
HeMan:)11:09
Barre=)11:10
SpookanJaha, då var Dreamhack igång igen. Någon av er som ska dit?11:19
bamsefarNafallo: Fiberchannel är också bara en fluga.11:21
Barrebamsefar: hahahahaha11:22
bamsefarBarre: IP is where it's at!11:23
Barreehh.. du vet att det går att köra IP över FC va?11:23
bamsefarMmm11:23
bamsefarOch hur kostnadseffektivt är det tror du?11:23
Barreinte alls, men det är bättre jämförelse att jämföra ethernet och DCB med FC, inte IP kan jag tycka11:24
bamsefarBarre: Så är det ju. :)11:25
bamsefarMen normalt använder man ju Ethernet för att bära IP.11:26
bamsefarJag antar att man inte har något L3-protokoll på FC utan att det är kort och gort FC.11:26
Barreoch ethernet är inte direkt byggt för att vara en datakanal, däremot DCB, och då har vi ju FCoE för att encapsulera vår SCSI11:26
HeManjag brukar kör IP över både wifi och över lte11:26
BarreHeMan: och infiniband11:26
HeManeller rättare sagt, både ip och legacy11:26
HeManBarre: nästan aldrig faktiskt11:27
bamsefarHeMan: Ja, men du kör inte så mycket IPX över Ethernet, right?11:27
NafalloDOOM!11:27
HeManbamsefar: och inte DECnet hellet11:27
Nafallo:-)11:27
BarreHeMan: vad kör ni då? RDMA över ?11:27
HeManbamsefar: eller SNA11:27
HeManBarre: jupps11:27
HeManBarre: RDMA över IB11:27
Barrenice11:27
Barresvår routat bara ;P11:28
HeManjo11:28
HeManRDMA är ju nästan inte nät utan mer delat minne11:28
* Barre ska ju inte klaga då FC inte heller routar11:28
bamsefarUtan routing får man ju inget nät.11:29
Barrebamsefar: precis, en fabric11:29
bamsefarDet är gött att alla är så nergrävda i sin egen skyttegrav och bara kastar skit på varann. :D11:30
HeManbamsefar: tvärt om, man får jetemonga nät!11:30
Barrebamsefar: släpp hörnflaggan och kom in i 2000-talet.11:30
HeMan:)11:30
Barre=)11:30
Nafallohmmm11:31
Barreallt detta för att Nafallo frågade om SFP+, tycker det är på sin plats att Nafallo ber om ursäkt och en fredspilsner till alla i kanalen11:31
Nafalloni spann vidare lite :-D11:31
Barrenågot11:32
Nafalloska jag fråga vilket distribuerade filsystem folk föredrar härnäst? ;-)11:32
Nafallos/de/t/11:32
Barrehahaha11:33
Barregör det, för då kan vi gemensamt "ranta" på ZFS!11:33
Nafalloehrm. är ZFS distribuerat nu för tiden?11:34
Nafalloskulle sagt klustrat filsystem kanske.11:34
Nafallosamma blockenhet på flera servrar osv.11:35
BarreNafallo: nej, det är just det det inte är. Vilket för mig till att vi kan gemensamt gnälla på att ZFS inte är det.11:35
Nafallo:-)11:36
HeManNoSQL ftw!11:37
Nafallo-ENOTAFILESYSTEM ;-)11:38
HeManjag kör en NoSQL som är det11:38
HeManext4!11:38
HeMan:)11:38
bittinMozilla fika imorgon 17:05-19:00 i Hornstull, Stockholm20:53

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!