/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/11/27/#ubuntu-pk.txt

lubmildzień10:38
lubmil.s11:47
ChanSebaSentencja na 332. dzień roku: „Że śmierć jest złem, tego zdania są nawet bogowie, skoro sami nie umierają. (Safona)”11:47
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 332. dzień roku: ?Że śmierć jest złem, tego zdania są nawet bogowie, skoro sami nie umierają. (Safona)?11:47
ChanSebaProverb on 332. day of the year: ?That death is evil, they offer even the gods, if they themselves do not die. (Safona)?11:47
=== z4ki is now known as zaki
=== lubmilk is now known as lubmil
lubmil.s23:47
ChanSebaSentencja na 333. dzień roku: „Wiedział już teraz, że gdy zbliża się koniec, liczy się naprawdę jedno - być świętym. (Greene)”23:47
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 333. dzień roku: ?Wiedział już teraz, że gdy zbliża się koniec, liczy się naprawdę jedno - być świętym. (Greene)?23:48
ChanSebaProverb on 333. day of the year: ?He already knew that now, when approaching the end, what is important, in fact, to be Holy. (Grin)?23:48

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!