/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/11/27/#ubuntu-pl.txt

blabsczesc kurcze zwiesil mi sie lapek przez gimp, reaguje tylko na terminal, z jakim parametrem uzyc top zeby pokazal sie tylko zawieszony gimp?13:28
Ashirenps aux | grep gimp13:30
Ashirenkill -9 id13:30
Ashirenuzywaj htop, top smerdzi13:30
blabsdzieki wielkie man :)13:31

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!