/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/11/27/#ubuntu-se.txt

bittinhttps://www.youtube.com/watch?v=ua0gfW5ISqo trasigt17:06
larsemilförut körde jag något på min android som startade en webbserver och lät mig admina telefonen via det. överföra filer etc.19:07
larsemilhar glömt vad det heter...19:07

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!