/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/04/#ubuntu-pl.txt

=== d42 is now known as d43
probowitam ubuntowiczow09:31
probozapraszam do sluchania mojego utworu i ogladania prostej animacji z wykorzystaniem ubuntu i blendera09:32
probohttps://www.youtube.com/watch?v=neX28cSOjK009:32
gjmayyyyyyyy09:35
WizardO, gjmnazjum10:40
WizardCo søycha©?10:40
WizardUps10:40
WizardCo słychać?10:40
gjmStara bida.10:57

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!