/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/07/#ubuntu-nl-raad.txt

Soul-Singdag TonH19:23
Soul-SingWE HEBBEN GEEN VOLTALLIGE RAAD19:23
Soul-Singzou jij toch jullie verzoek mbt nnlg kunnen toelichten, of liever in voltallige bezetting?19:24
Soul-Singerror nlgg19:24
TonHhallo19:27
TonHMaar 2 aanwezig van de raad?19:28
Soul-Sing119:28
TonHDat schiet niet erg op dan.19:28
Soul-Singklopt19:28
TonHMaar misschien is dat dan wel tekenend voor de situatie19:28
Soul-Singdat weet ik niet19:29
TonHMensen hebben weinig tijd19:29
Soul-Singja19:29
Soul-Singwat mij betreft publiceren jullie het voorstel uitgebreid, waar je wil19:29
TonHIk heb dit jaar nog geprobeerd een release party op bredere schaal te organiseren in bibliotheken en daar kwam weinig reactie op19:30
Soul-Singja19:30
Soul-Singversippering mens/mankracht19:30
Soul-Singsn19:31
Soul-Singvandaar jullie alles-onder-1-dak voorstel19:31
TonHWij hebben nog geen besluit genomen, alleen een voorstel gedaan. Maar we praten hier over geld en middelen die wij beheren voor de ubuntu gemeenschap19:31
TonHWij zijn alleen beheerders, de raad beslist uiteindelijk hierin19:32
TonHHet geld en middelen beheren is wat mij betreft geen probleem19:32
TonHMaar er zijn weinig activiteiten vanuit de gemeenschap waarvoor de middelen nodig zijn19:32
Soul-Singduidelijk19:33
TonHFormeel ben ik nog het promotie team, maar met een man is dat niet echt een team19:33
Soul-Sing:)19:33
TonHIk ben alleen nog regelmatig op de bijeenkomsten van de NLLGG aanwezig met een stand. Vraag daar ook vrijwilligers voor maar daar komt weinig reactie op19:34
TonHHet is dat ik het nog steeds leuk vind er naar toe te gaan dus dat zal blijven19:35
Soul-Singwant er komt volk op die stand af?19:35
TonHMaar als we dit door willen zetten als Ubuntu NL moeten er voor meer aktiviteiten meerr vrijwilligers komen19:35
Soul-Singja19:36
TonHJa er komen nog mensen met vragen en de discussie met anderen is meestal wel leuk.19:36
Soul-Singtop19:36
Soul-SingTonH, mijn tip horen?19:37
TonHIk merk dat Thomas ook steeds minder tijd krijgt doordat hij nu een baan heeft. Nu is dat voor de stichting geen probleem zolang we een a twee keer per jaar vergaderen19:37
Soul-Singpubliceer jullie/jouw zorgen in een discussiestuk19:37
Soul-Singuiteindelijk komt het hier terecht om er iets mee te doen19:37
TonHIk zal dit eens op het forum posten onder promotie19:38
Soul-Singliever onder ubuntu-nl19:38
TonHOK19:38
Soul-Singen zet het pittig neer, niemand zal je er op aankijken19:38
Soul-Singomdat je vooruit wil19:39
Soul-Singpositief bent19:39
TonHAls er op het forum toch nog belangstelling is om dit voort te zetten verwacht ik wel initiatieven. Wil dit dat best verder oppakken.19:39
TonHMaar alleen als daar een levendige discussie uitkomt met leuke ideeen.19:39
Soul-Singkern is: te weinig handen om ubuntu-nl op onderdelen te dragen19:40
TonHJuist19:40
TonHHebben jullie als raad hier al eens over gepraat?19:40
TonHDus nagedacht over ons voorstel?19:41
Soul-Singnee, omdat we vaak hebben gewacht op jullie, of 1 van jullie, dat liep vaak mis19:41
Soul-Singindividueel is iedereen heel open wat betreft dit voorstel19:41
Soul-Singschat ik19:42
TonHKlopt, ik ben helaas ook vaak 's avonds nog  met dingen bezig waardoor of ik niet kon of het door de drukte eenvoudig vergeten was19:42
Soul-Singen zeer belangstellend ook19:42
Soul-SingTonH, geen punt19:42
Soul-Singschrijf je verhaal gewoon, geef het een podium19:42
TonHIk stel  voor dat ik dan een discussie start op het forum en dat we bij de volgende raad vergadering het verder oppakken?19:43
Soul-Singja19:43
TonHOk, dan wachten we de reacties af19:43
TonHHeb ik niets meer toe te voegen19:44
Soul-Singprima, we spreken elkaar19:44
Soul-Singen bedankt19:44
TonHTot en volgende keer.19:44
Soul-Singdag19:44

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!