/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/07/#ubuntu-nl.txt

=== JanC_ is now known as JanC
JasperCoenraatsMijn ubuntu-laptop leest gebrande cd's alsof ze blank zijn. Iemand die weet hoe je dat oplost?18:50
OerHeks.18:56

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!