/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/07/#ubuntu-za.txt

Kilosmorning inetpro superfly paddatrapper thatgraemeguy theblazehen andrewlsd and all  lurkers05:12
Kilospower off, running on genny05:12
chesedowow morning oom Kilos05:14
Kiloshi chesedo 05:15
thatgraemeguymornings05:31
dude42*lurk lurk* :)05:37
Kiloshi dude42 05:37
dude42hi Kilos 05:38
dude42how goes05:38
Kilosgood ty and you?05:38
dude42pretty good05:38
Kilosyou must chat to the guys and get involved here05:38
Kiloswe have a happy family here05:38
Kilostell us about yourself05:39
Kilosim in rustenburg using 14.04 and 16.04 kubuntu05:39
dude42thanks, I check IRC occasionally05:40
dude42or ask questions when I'm stuck05:40
Kiloscool05:40
dude42but don't use it that much otherwise05:40
Kilosyou welcome here05:40
dude42thanks05:40
paddatrappermorning oom Kilos06:10
inetprogoeienaand07:03
theblazehenhi inetpro07:13
theblazehensudo ping -v -f -s 0 -i 0.04 nyan.theblazehen.com :)07:14
theblazehenSet terminal to 80 columns07:17
inetprotheblazehen: yikes!07:23
inetprowhy would you do that?07:23
theblazeheninetpro Why not? ;)07:24
inetprodon't be evil!07:26
theblazeheninetpro https://www.ietf.org/rfc/rfc3514.txt07:27
theblazehenandrewlsd ^ :)07:28
superflygood afternoon08:56
Kiloshi superfly 08:57
theblazehenHi superfly, Kilos11:33
superflyhello11:33
theblazehen> 14:12:06 up 2 days, 15:29,  5 users,  load average: 40.07, 51.52, 54.6712:12
theblazehenThis is totally normal, right guys?12:12
superflytheblazehen: 0_o13:19
theblazehenHey, I've had over 300 once (And was usable). And saw 1500 before when something was falling over13:20
theblazehenhttps://www.redhat.com/archives/linux-lvm/2010-December/msg00066.html is why13:20
theblazehenFor now at least13:20
theblazehenProbably quicker to just have created new pv / vg / lv on new raid, then jus dd the first lv to second lv13:22
theblazehenhttps://linx.theblazehen.com/p4iw7hs5.ext <- iostat13:48
inetprotheblazehen: what are you running that is causing so much IO?15:30
theblazeheninetpro just pvmove. Does DIRECT io, meaning it's doign read - modify - write on everything it's copying to the destination raid15:31
inetproah15:31
inetproso many devices15:31
theblazehenGonna have 10x disks for data, raid 6, 2x 64 GB ssd's for writeback cache, and an old 40GB disk for boot drive, connected with 10 gbit ethernet to server that will be using the storage15:32
theblazehen10x 1 TB15:32
inetprowhich gives you 8TB capacity with Fault tolerance: 2-drive failure?15:40
theblazehenYeah15:40
inetpronice15:40
theblazehenYup. But I overestimated the speed of the PCI bus :(15:41
theblazehenWill probably max out at ~300 MB/s sequential reads or so15:41
inetprohmm...15:42
inetprothat normal?15:42
theblazehenShould be faster, but only 133 MB/s per PCI card, each holding 4 drives15:42
inetprook15:43
theblazehenEach disk alone does around 160 :(15:43
theblazehenLosing a lot of performance15:43
inetproand the cost of all that?15:43
theblazehenAlready had the disks, so around R600 for 2nd ssd, 700x2 for pci sata, and 400 for pcie sata adapters15:44
theblazeheninetpro got me one of these :) http://www.junkmail.co.za/computers/desktop-pcs/gauteng/pretoria/pretoria-city/ibm-x3650-m4-servers/6473927415:44
theblazehenSo needed some decent storage.15:45
theblazehenDidn't feel like setting up ceph etc15:45
inetprocool15:45
theblazehenCan't believe the price I got :D15:45
* theblazehen goes afk15:46
LangjanHoesit Kilos ?18:38
Kilosok dankie en jy oom18:43
Kiloswat het gebreek nou18:44
LangjanAlles wel dankie18:45
LangjanNiks nie, eks mos op Unity, hoe dan nou18:46
LangjanWou net om hoor of jou kde noghier en daar werk 18:46
Langjankom18:47
Kiloshahaha18:47
Langjanlmga18:47
Kiloscheeky18:47
Langjanhet julle vandag reën gehad?18:47
Kilos2 druppels maar groot storm18:47
LangjanAi18:47
Kilosek bly18:48
Kiloshet net dyant uitgesit18:48
LangjanHier groot donderstorm met hael en so 20 mm reën18:48
Kilossjoe18:48
Langjanmiereprobleem?18:48
Kilosbaie18:48
Kiloshele huis was vol18:48
Langjansjoe dis lastig18:49
Kilosnou daar min18:49
LangjanWou net laat weet18:49
Kilosmoeilik om al hul gate te kry18:49
Kiloso baie dankie18:49
Langjanjy het voorgestel ek doen 16.04 skoon installasie18:49
Kilosinetpro reen verslag18:50
Kilosja18:50
Langjanwel iemand het vir my 16.04 stokkies belowe18:50
Kiloswie18:50
Langjankyk innie spieël18:50
Kiloslol18:50
Langjanis daar stkkies beskikbaar?18:51
Kilosdie vlieg sou hulle bestel18:51
Langjanstokkies18:51
Kilosja maar dis n groot storie om hulle te bestel as jy nie funksies kan bewys nie waar hulle uitgedeel sal word18:52
LangjanSo wat vertel jy my?  Moet ek 'n partytjie reel? 18:52
Kilosgroot een18:53
=== MaNL is now known as MaNI
Langjanok terug na die werklikheid, is hulle ook via webaflaai beskikbaar vir dvd? 18:54
Kilosjy kan 16.04 aflaai18:54
Langjangoed dan lyk dit my ek moet dit doen dan het ek dit as ek dit nodig het18:55
Kiloshttps://www.google.co.za/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjxiK6D4eLQAhUnKMAKHW1FDxcQFggaMAA&url=http%3A%2F%2Freleases.ubuntu.com%2F16.04%2F&usg=AFQjCNF3WF6rNeD5fJmmlCLoBSe9MYgBzQ&sig2=1v9yRoFLFgRmhuW8YaVUFA18:56
Langjanstokkies bly net beloftes18:56
Langjandankie vir skakel18:56
inetproKilos: 3mm + 4mm in die laaste twee dae18:56
Kilosek weet nie of daar 32bit is nie18:56
inetprogoeiemiddage mense18:56
Kilossjoe18:56
Kilosdag inetpro 18:56
Kiloshttps://www.google.co.za/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=4&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjbl_m14eLQAhWKIsAKHVzxCt8QFggrMAM&url=http%3A%2F%2Fwww.ubuntufree.com%2Fdownload-ubuntu-16-04-lts%2F&usg=AFQjCNHo8GSDViygMBG0IvktW9u2TYd_rw&sig2=1fbI_yG-RWD65TBZLaMY4A18:57
Kilossjoe18:57
Kilosskuus vir die google links18:58
Kilostwede een het 32bit18:58
inetprohttps://www.ubuntu.com/download18:58
Kilosdankie inetpro 18:58
LangjanHi inetpro en dankie18:59
KilosLangjan hoekom nou met die clean install19:00
Kilosjy het dan gisteraand gese die upgrade werk goed19:00
inetproof beter http://www.kubuntu.org/getkubuntu/19:00
Kilosthats my man19:00
Kiloshe will say he wants to get rid of the kde boot logo19:01
LangjanJa hy werk goed ek wil net die iso byderhand hou sodat ek dit het as ek dit nodig kry 19:01
Kilosbetcha19:01
Kiloshahaha19:01
LangjanSjoe ek sien hy is nou 1,4 GB19:02
Kilosja hulle word groot19:02
Kiloshi kulelu88 19:02
Langjandaars 'n virus op myne so dalk moet ek binnekort clean install19:02
kulelu88Hello folks19:02
Kiloshahahaha19:02
kulelu88oom Kilos you back in SA?19:02
Langjanhi kulelu88 19:02
Kilosyip 19:02
kulelu88Hi Oupa Langjan 19:03
kulelu88did you manage to settle the bill? oom Kilos 19:03
Langjanhoe gaan dit seuntjie kulelu88 ?19:03
Kilosnope , still owe them 9k aud19:03
kulelu88goed Langjan . long time man. where you disappeared to?19:03
kulelu88hoe gaan dit met jou?19:04
kulelu88I thought medical treatment was free in that country oom19:04
inetproenigste virusse wat ek ken op ubuntu is die wat op 'n stoel sit19:04
LangjanAlles wel dankie eks nog hier rond19:04
Langjannee die een op my masjien se naam is kubuntu19:05
Kilosonly for residents kulelu88 19:05
kulelu88aah that makes sense19:05
Kilosbut they pay for specialists and dental etc heavy19:05
inetproLangjan: nee meneer, jy sal mooi moet bewys lewer van daai ene as jy dit 'n virus wil noem19:06
Langjanlmga inetpro hy wil my nie los nie19:06
inetprohaha :-)19:07
inetprodalk eerder 'n Trojaanse perd?19:08
LangjanI had kde with unity desktop, not sure how it happened but wanted to go back to pure ubuntu but the thing keeps booting with kubuntu shown 19:08
inetprouh-oh!19:09
Kiloshaha19:09
Kiloshe even upgraded to 16.04 but the kde boot logo still shows19:10
kulelu88I think Langjan left19:10
Kilosyip unity forever giving him probs19:10
kulelu88can you guys give me suggestions for a short domain name? 19:10
inetprokulelu88: I think you might be right as well19:10
kulelu88not .com or .net . just the first part19:10
kulelu88eg. mywebsite19:10
inetprokulelu88: purpose of your website?19:11
=== urbanslug is now known as zipper
kulelu88inetpro: private emails19:11
inetprohmm...19:11
kulelu88mail and email are taken on the cheap TLD I found19:12
Kilosmyplek19:12
Kilos.org19:12
LangjanEk gaan julle groet manne, lekker aand19:12
Kiloslekker speel Langjan 19:12
Kilossien jou more19:12
LangjanGaaf dankie, mooi loop Kilos 19:13
kulelu88An afrikaans domain name (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻19:13
Kilosthats easiest to find otherwise you battle to find a good name not aleady in use19:14
kulelu88oom Kilos give me a 2-letter word and I will test it out on the whois search19:15
Kiloslo19:17
kulelu88top is available :D19:18
Kiloswow19:18
kulelu88(ง'̀-'́)ง19:18
kulelu88| (• ◡•)| (❍ᴥ❍ʋ)19:18
kulelu88hows your wife and daughter? Kilos 19:19
Kiloslekker ty19:19
Kilosjust sad i had to leave19:19
Kiloswas a sad parting19:20
kulelu88bring them back here oom. back to SA19:20
Kilosthey will never come here19:20
Kilosthey dont have 50 murders a year, we have that inna day19:20
kulelu88take them back to the coast and you can do lifeguarding again :P19:21
Kiloslol19:21
kulelu88what do you think Kilos : top or box ?19:22
Kilostop19:22
Kilosyour choice though19:22
kulelu88ლ(ಠ益ಠლ)19:23
Kiloswhats with all the funny faces19:24
Kilosyou bragging with a new cell or tablet?19:24
kulelu88Kilos: https://textfac.es/19:24
kulelu88(☞゚ヮ゚)☞ 19:25
Kiloshaha19:25
Kilos( ͡ᵔ ͜ʖ ͡ᵔ )19:26
kulelu88:D19:28
Kilosi go crash now19:30
Kilossleep tight all of you19:30
inetprokulelu88: finding short domain names is tough indeed19:34
inetprotime for me to go crash as well19:37
inetprogood night19:37

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!