/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/08/#ubuntu-dk.txt

sshineheysa15:38
sshineder er en pakke jeg godt kunne tænke mig havnede i debians og ubuntus pakkesystem, som ikke har været der i en del år, men som faktisk vedligeholdes semi-aktivt.15:38
sshinejeg kan ikke helt gennemskue hvordan man lettest opnår det. for at blive package maintainer for debian, skal man vist gøre noget af en indsats.15:39

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!