/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/08/#ubuntu-se.txt

ZooklubbaHund Hund Hund Hund08:47
HundZooklubba Zooklubba Zooklubba Zooklubba11:34
ZooklubbaHund: Hund Hund18:11
HundZooklubba: Zooklubba Zooklubba18:11
Zooklubbabra skit18:12
Hund:D18:12
HundVad har du gjort och vad behöver du hjälp med den här gången?18:12
Hund;)18:12
Zooklubbagå å lägg dig gamla gubbe.18:13
Zooklubbajag är bara glad och lugn. Fick svar från min röntgen dirran liksom.18:13
Zooklubbacancern är inte tillbaka, något jag var rädd för.18:14
HundHärligt. :D18:14
Zooklubbaröntgen kl 14.30 en fredag, svar kl 10 på måndagen. Har alltid tagit minst 1v innan.18:14
SebastianThorngör ni på något speciellt sätt i git om ni genererar mycket kod? eller bara pushar som vanligt?18:15
ZooklubbaFrågade hur fan kan det gå så fort. "Om man vet vem man ska slå på så går det undan"18:15
ZooklubbaSebastianThorn: syftar du på branches å skit eller huh?18:16
HundSebastianThorn: Att dela upp det i mindre commits är väl klokt.18:16
HundZooklubba: Ah. :)18:16
Zooklubbamycket kod, så man slipper typ "might have fixed something, need testing".18:16
Zooklubbalal.18:16
SebastianThorn64k rader18:17
Zooklubba"Init commit" höhö18:17
SebastianThornnee, tänkte om git hade något "de facto way" att gör dat på18:18
SebastianThorninte så ofta som det ska uppdateras18:18
Zooklubbasubrepo och länka?18:18
Zooklubba*shrug*18:19

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!