/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/09/#ubuntu-nl.txt

Magdalena_Ik heb opstartproblemen met Ubuntu. Ik krijg de code (initrans) in plaats van het opstartscherm. Ik heb al geprobeerd om via het Grub menu met oudere versies op te starten, maar dat lukte niet.09:52
Magdalena_Kan iemand mij een tip  geven hoe ik dit kan fixen?09:52
=== innocuous is now known as joris
=== JanC_ is now known as JanC

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!