/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/09/#ubuntu-pl.txt

=== igi89 is now known as inzaghi89
andrzejkunie bylo wilczka?08:42
gjmNIE08:44
andrzejkukurwa gjm siedzisz wiecznie na tym ircu co sie nie zapytam to trafiam na ciebie, jeszcze jakbys byl normalny a jestes zwyklym hamem08:44
andrzejkuchamem*08:45
zasekhaha08:45
gjmkame hame ha08:46
zaseki po andrzejku08:46
gjmNie może skumać, że może zapytać NickServa.08:47
gjmNo kurdebele.08:47
Dreadbo to jest andrzej08:51
Dreadon nie potrafi skumać, że 2+2 = 408:52
Dreada co dopiero, że nickserv08:52
zasekheh wyzsza szkola jazdy08:52
Dreadgjm:08:52
Dread09:46:09    andrzejku | tam na kanale ubuntu08:52
Dread09:46:13    andrzejku | to kupe chamow siedzi08:52
DreadxDDDDDD08:52
Dread#gentoo-pl08:52
gjmcała prawda całą dobę08:52
zasekoto sie spisał andrzejek09:02
=== d4x is now known as d42
=== Dread is now known as Tred
=== Tred is now known as Dred
=== Dred is now known as Dread

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!