/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/10/#ubuntu-pk.txt

=== Kilos- is now known as Kilos
lubmildzień09:51
lubmilhey ChanSeba09:51
ChanSebaHey lubmil!09:51
=== Kilos is now known as is
=== is is now known as kilos
lubmil!pk wieczorny21:42
ChanSebalubmil: już już wykurwiam do kuchni po kawę21:42
lubmil!dk wieczorny21:53
ChanSebalubmil: smacznej kawy! :)21:53
=== tacod_ is now known as tacod
lubmil.t23:01
ChanSebaSun, 11 Dec 2016 00:01:36 CET23:01
lubmil.tr :pl :en i już Niedziela.23:01
ChanSebaand already Sunday.23:01
* lubmil listens to: The Tremeloes - Once On A Sunday Morning23:01
lubmil.s23:02
ChanSebaSentencja na 346. dzień roku: „Uprzejmość Anglików wyraża się w ich kłamstwach, uprzejmość Amerykanów wyraża się w mówieniu prawdy. (Bradbury)”23:02
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 346. dzień roku: ?Uprzejmość Anglików wyraża się w ich kłamstwach, uprzejmość Amerykanów wyraża się w mówieniu prawdy. (Bradbury)?23:02
ChanSebaProverb on 346. day of the year: ?The politeness of the British is evident in their lies, courtesy of the Americans is expressed in speaking the truth. (Bradbury)?23:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!