/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/13/#ubuntu-pk.txt

lubmil.t00:39
ChanSebaTue, 13 Dec 2016 01:39:05 CET00:39
lubmil.s00:39
ChanSebaSentencja na 348. dzień roku: „Jeśli nie mogę zmiękczyć bogów, piekło poruszę. (Wergiliusz)”00:39
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 348. dzień roku: ?Jeśli nie mogę zmiękczyć bogów, piekło poruszę. (Wergiliusz)?00:39
ChanSebaSaying for 348. day of the year: ?If I can't soften the gods, hell, and shake. (Virgil)?00:39
=== Kilos- is now known as Kilos
Kiloso/07:36
RajRajRajKilos: hi07:38
Kiloshi RajRajRaj07:39
RajRajRajWhats uo07:39
RajRajRajUp07:39
Kilosnot much07:39
Kilosi go hospital tomorrow to see when they can do a double heart bypass operation07:40
RajRajRajtacod: hi07:40
tacodhey RajRajRaj07:40
RajRajRajKilos: oh07:40
Kiloshi tacod07:40
tacodhi Kilos07:41
tacodso I have a 386 SX machine07:41
tacodit takes literal minutes to fill the screen pixel by pixel07:41
Kilosrunning xp?07:42
Kilostacod ?07:46
tacodKilos: XD07:47
tacodrunning DOS07:47
tacodthis thing has 4MB of RAM07:47
Kiloswhew that is little07:50
Kiloshas  it been slow from the beginning or is it getting worse07:50
=== Kilos- is now known as Kilos
=== Kilos- is now known as Kilos
lubmildzień10:32
Kiloshi lubmil10:34
lubmilhej Kilos10:35
=== lubmil is now known as lub`
lubmil!dk17:36
ChanSebalubmil: smacznej kawy! :)17:36
lubmil.t23:02
ChanSebaWed, 14 Dec 2016 00:02:02 CET23:02
lubmil.s23:02
ChanSebaSentencja na 349. dzień roku: „Nie mogę uwierzyć że Bóg gra w kości z wszechświatem. (Einstein)”23:02
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 349. dzień roku: ?Nie mogę uwierzyć że Bóg gra w kości z wszechświatem. (Einstein)?23:02
ChanSebaSaying for 349. day of the year: ?I can't believe God plays dice with the universe. (Einstein)?23:02

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!