/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/14/#ubuntu-fi.txt

Shadowbird1231https://paste.ubuntu.com/23628402/ tossa näkyy vähän ongelmia päivityksessä. kannattaaks noille tehä jotai, tai ehkä antaa vaan olla?12:17
ninnnuihan miten itse tykkää12:19
Shadowbird1231nii, no bootin jälkee tulee aina error ikkuna, oishan se hyvä saada pois. mikä tohon vois auttaa?12:22
ninnnupoista repo12:22
ninnnuei se toimi muutenkaan12:22
ninnnujos on ikinä toiminutkaan12:22
Shadowbird1231repositoreista toi vissii johtuu?12:23
Shadowbird1231okei12:23
Laodikease johtuu tästä repositoriosta: 'http://ppa.launchpad.net/alex-wv/pulseaudio-equalizer-ppa/ubuntu' Siellä ei ole sitä, mitä apt odottaa siellä olevan12:24
Shadowbird1231okei12:24
Shadowbird1231ty12:26

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!