/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/14/#ubuntu-lt.txt

dahiusSveiki, susidomėjau Linux'ais. Turiu seną kompą ir planuoju diegti linux, bet nežinau kokią versiją. Gal kas pagelbėtų?14:11
mgedminsiūlyčiau ubuntu 16.04, bet reikės daugiau kantrybės14:21

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!