/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/14/#ubuntu-nl.txt

=== JanC is now known as Guest9817
=== JanC_ is now known as JanC
BonerheadGoedemiddag13:29
BonerheadIk ben nieuw op dit forum, ik ben op zoek naar een linux expert die mij wil en kan helpen met een installatieprobleem13:29
BonerheadI'm back again14:58

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!