/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/14/#ubuntu-pk.txt

=== lubmil is now known as lu
lubmildzień dzień10:35
mubeenHELP13:19
=== lubmil is now known as lub`
=== pavlushka is now known as The_Doctorman
=== The_Doctorman is now known as pavlushka
lubmil.t23:01
ChanSebaThu, 15 Dec 2016 00:01:35 CET23:01
lubmil.s23:01
ChanSebaSentencja na 350. dzień roku: „Bóg jest subtelny ale złośliwy. (Einstein)”23:01
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 350. dzień roku: ?Bóg jest subtelny ale złośliwy. (Einstein)?23:01
ChanSebaSaying 350. day of the year: ?God is subtle, but malicious. (Einstein)?23:01

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!