/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/14/#ubuntu-se.txt

HundNågon som vet vad sidan heter som översättarna använder sig av för att få rekomenderationer på bland annat ord och termer?15:45
Hundhttps://amagama-live.translatehouse.org/ den var det. :)15:47
ZooklubbaD{R{16:19
Zooklubbafan! DÅRÅ* Hund16:19
Hundlol16:19
Hund:D16:19
Zooklubba:(16:19
Zooklubbamen på riktigt, dårå? '16:20
HundJag tänkte hjälpa till att översätta ett program till Android som jag använder.16:20
HundJag har _lite_ erfarenhet av det sedan förut. :)16:21
=== screedoz is now known as screedo
Zooklubbavarför16:41
Zooklubbaförstår inte folk som inte kör på engelska.16:41
BarreFinns folk som tycker det är enklare att köra på svenska (inkluderar barn, gamla och andra som tycker det är bättre). Finns även applikationer (exempelvis NAVIGON) som använder sig av telefonens språkinställningar för att spela upp rätt ljud (personligen tycker jag det är idiotiskt), det innebär att svenska gatnamn låter otroligt konstigt om man kör på engelska.16:49
HundFörlåt för att jag försöker göra mig nyttofull då! :D16:50
Barretycker det är beundransvärt Hund, keep up the good work!16:52
HundBarre: Tack! :D17:21
HeManJag kör alltid på svenska17:45
HeManhar kört Gnome sedan ca 2000 på svenska17:46
HeManinnan det körde jag CDE...17:46
HundJag gick över till engelska när jag började med Linux. :)17:46
HundHeMan: Du är gammal. ;)17:46
HeManHund: gammal men vacker ändå!17:47
HundHaha, tur är väl det!17:47
bittin#ubuntu-se-mote19:00
SpookanFår man komma in och kolla bara?19:05
Apachezhttp://ipv6tree.bitnet.be/20:09

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!