/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/15/#ubuntu-dk.txt

Ubuntubruger7"?SPØRGSMÅL" Jeg har et ønske om at installere ubuntu på en ældre PC. Har jeg fattet det rigtigt, når jeg forstår at man skal downloade til en CDrom eller en USB? (Man kan ikke downloade direkte fra nettet?)17:14
Ubuntubruger7"SPØRGSMÅL?" Jeg har nemlig lastet den ned på en USB, men kan ikke finde ud af at komme videre derfra?17:15

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!