/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/15/#ubuntu-pk.txt

lubmil.s01:32
ChanSebaSentencja na 350. dzień roku: „Bóg jest subtelny ale złośliwy. (Einstein)”01:32
Kiloso/04:20
=== Kilos is now known as inet
=== inet is now known as Kilos
=== lubmil is now known as lub`

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!