/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/15/#ubuntu-pl.txt

=== Hard_vard_ is now known as Hard_vard
drathirBlessJah: ln -s /tmp/a/ /tmp/b to Ci blad powinno zwrocic....13:51
BlessJahdrathir: czemu?14:27
drathirBlessJah: nie powinno wyrzucic folder juz istnieje? w odroznieniu do ln -s /tmp/a/ /tmp/b/ ktore utworzy skrot wewnatrz folderu b?19:51
BlessJahtrzecia forma ln to jest19:55

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!