/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/16/#ubuntu-pk.txt

lubmil.s01:04
ChanSebaSentencja na 351. dzień roku: „Tak długo będę się przełamywał aż się stanę całością. (Canetti)”01:04
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 351. dzień roku: ?Tak długo będę się przełamywał aż się stanę całością. (Canetti)?01:04
ChanSebaSaying 351. day of the year: ?For so long I przełamywał until you will be whole. (Canetti)?01:04
lubmil.tr :pl :en przełamać01:05
ChanSebabreak01:05
lubmil.tr :pl :en przełamywać01:05
ChanSebabreak01:05
=== Kilos is now known as nigh
=== nigh is now known as Kilos
=== [R]azvan is now known as Razvan
lubmil.bomb13:29
ChanSebalubmil: Masz bombe! Przekaz ja innemu uzytkownikowi za pomoca komendy: .d <nick>13:29
lubmil.d Kilos13:29
ChanSebaKilos: Masz bombe! Przekaz ja innemu uzytkownikowi za pomoca komendy: .d <nick>13:29
ChanSebaKilos: Bomba wybuchnie za 10 sekund! Pociagnij za drucik 1, 2 lub 3 za pomoca komendy: .k <numer>13:29
ChanSebaBOOOOOOM!!!13:30
ChanSebaTerrorist win!13:30
lubmilbuhahahaha13:30
=== lubmil is now known as lub`
=== lubmilk is now known as lubmil

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!