/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/17/#ubuntu-pk.txt

=== lubmilk is now known as lubmil
Kiloso/05:40
=== Kilos is now known as is
=== is is now known as Kilos
lubmildzień11:02
Kilos-hi lubmil11:02
lubmilhej Kilos-11:03
=== Researcher is now known as Researcher_zz
=== lubmilk is now known as lubmil
lubmil!dk17:58
ChanSebalubmil: smacznej kawy! :)17:58
Kiloshi lubmil18:02
Kiloshej18:02
Kiloshehe18:02
lubmilhey Kilos18:03
lubmil.tr :pl :en hej18:03
ChanSebahi18:03
lubmil.tr :en :pl hey18:03
ChanSebaHej18:03
Kiloshaha18:03
Kilosare you learning english lubmil ?18:04
lubmil.tr :pl :en nie uczę się18:04
ChanSebanot learning18:04
Kiloswhy18:04
Kiloslearn it man18:04
lubmil.tr :pl :en już za stary jestem aby się czegoś uczyć18:04
ChanSebaI'm too old to learn something18:05
Kilosworldwide english is the language of communication18:05
Kiloshow old are you?18:05
lubmil.c 2016-196218:05
ChanSeba2016-1962 = 5418:05
Kilosim 66 in june18:05
lubmilheh e18:05
lubmil.c 2016-6618:07
ChanSeba2016-66 = 195018:07
lubmil.tr :pl :en moja siostra jest z 195218:07
ChanSebamy sister from 195218:07
Kilos195118:08
Kiloshaha she is old18:08
Kilosyou not too old18:08
lubmil.tr :pl :en nie, szwagier18:08
ChanSebano, brother-in-law18:08
Kilosah18:08
lubmil.tr :pl :en siostra 195418:08
ChanSebasister 195418:08
lubmiltgu18:08
lubmil195718:08
lubmilkurwa mać18:08
lubmil.c 2016-195718:08
ChanSeba2016-1957 = 5918:08
lubmil.tr :pl :en tfu18:09
ChanSebaugh18:09
lubmil.tr :pl :en ty jesteś z jakiego kraju?18:13
ChanSebawhat country you from?18:13
Kilossouth africa18:13
lubmiluhm18:13
lubmil.p afryka18:14
ChanSebaPretoria, ZA: 22.85°C, Lekkie zachmurzenie, 1017 hPa, wsch. 04:11:30, zach. 17:56:20, wiatr 3.6 m/s (20°), wilg. 39%18:14
lubmilMmmm18:14
lubmil.p Zielona Gora18:14
ChanSebaZielona Gora, PL: -1°C, Mgiełka, 1036 hPa, wsch. 08:01:42, zach. 15:47:31, wiatr 3.6 m/s (280°), wilg. 100%18:14
Kilosyou in poland hey?18:17
lubmiltak18:18
Kilostak?18:18
Kilosyes?18:18
lubmil.tr :pl :en tak18:18
ChanSebaso18:18
lubmil.tr :en :pl yes18:18
ChanSebatak18:18
Kilosyou can remember to control the translator bot you can learn english18:19
Kiloswatch many english movies18:19
lubmil.tr :en :pl you can remember to control the translator bot you can learn english18:20
lubmilwatch many english movies18:20
ChanSebamożna przypomnieć, aby kontrolować tłumacz bot możesz uczyć się języka angielskiego18:20
lubmil.tr :pl :en ale mi się nie chce niczego uczyć18:20
ChanSebabut I don't want to learn anything18:20
Kiloslol18:20
lubmil.tr :pl :en i mam to w dupie ;>18:20
ChanSebaand it's in my ass ;>18:20
Kiloshaha18:20
lubmil.tr :pl :en idę papierody sobie zrobić18:21
ChanSebaI'm going to make myself papierody18:21
lubmil.tr :pl :en idę papierosy sobie zrobić18:21
ChanSebagoing cigarettes to make18:21
Kilosok18:21
Kilosi make rizzla18:21
lubmil.tr :en :pl rizzla18:22
ChanSebarizzla18:22
Kilosrizla18:23
Kilos .tr :en :pl  rizla18:23
KilosChanSeba .tr :en :pl  rizla18:24
Kilosrizla is the papers and filters to roll cigarettes18:24
lubmilyhy18:29
lubmilu am 318:29
lubmil.tr :pl :en mam 318:29
ChanSebaI have 318:29
lubmil.tr :en :pl i am 318:29
ChanSebajestem 318:29
lubmilhmm18:29
ChanSebalubmil: coś chujowo mówisz po angielsku18:30
lubmilChanSeba: zgadza się ;<18:30
lubmil.tr :pl :en gilzy18:31
ChanSebacoil18:31
Kiloshttps://www.youtube.com/watch?v=7gFtSvw8CV818:34
Kilosi do it by hand18:34
lubmil.t18:35
ChanSebaSat, 17 Dec 2016 19:35:09 CET18:35
lubmil.title18:35
ChanSebaAutomatic Cigarette Rolling Machine How-to/Tips - YouTube18:35
lubmil.tr :pl :en ja robię rcznie w takiej małej maszynce18:41
ChanSebaI do manually in such a small machine18:41
lubmil.tr :pl :en bo mam tylko 1 rękę sprawną18:42
ChanSebabecause I only have 1 hand effectively18:42
Kilosnice18:42
Kilosaha18:42
=== lubmil is now known as lub`
=== lub` is now known as lubmil
lubmil.t23:00
ChanSebaSun, 18 Dec 2016 00:00:23 CET23:00
* lubmil listens to: The Tremeloes - Once On A Sunday Morning23:00
lubmil.tr :pl :en i już Niedziela.23:00
ChanSebaand already Sunday.23:00
lubmil.s23:03
ChanSebaSentencja na 353. dzień roku: „Że inny cierpi, tego trzeba się uczyć: i nigdy nie można nauczyć się w sposób niezawodny. (Nietzsche)”23:03
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 353. dzień roku: ?Że inny cierpi, tego trzeba się uczyć: i nigdy nie można nauczyć się w sposób niezawodny. (Nietzsche)?23:03
ChanSebaProverb on 353. day of the year: ?What else is suffering we need to learn: and you will never be able to learn reliably. (Nietzsche)?23:03

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!