/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/17/#ubuntu-se.txt

=== Henric_ is now known as Henric
=== Henric_ is now known as Henric
=== Henric_ is now known as Henric
* Hund petar på Zooklubba21:12
Zooklubbadårå Hund21:12
HundFör att jag kan!21:13
Zooklubba:o21:13
HundVad gör du då?21:13
ZooklubbaSer på white rabbit project21:13
HundÄr det bra?21:14
HundHar sett OA?21:14
HundSom kom idag.21:14
Zooklubbajag diggar det  en hel del.21:14
ZooklubbaOA?21:14
HundNetflix21:14
Zooklubbavad ær OA21:14
HundKolla!21:15
HundSci-fo21:15
Hundfi21:15
Zooklubbavad står det ens før?21:15
HundDunno?21:23
Zooklubbavad står OA før Hund?21:24
HundDunno?21:24
Zooklubba"har sett OA", du frågar ju om det. dafuq21:25
Zooklubbaær du full?21:25
HundVarför måste jag veta vad ett namn står för?21:25
Zooklubbatrodde OA var en førkortning såklart før nåt.21:26
Zooklubbasåååklart21:26
* Zooklubba petar på Hund21:29
Hund:D21:29
Zooklubbalåter som om du varit på julbord precis Hund ;)21:30
Hundhaha va? :P21:31
Zooklubbalite før mycket innanfør væsten21:31
Zooklubbapå lyran21:31
Hundlol21:31
HundJag är nykter som en spik.21:31
HundJag spar mina pengar till annat. :P21:47
ewooksmart ;)21:50
Zooklubbajulbordet var ju gratis .P21:50
Hund:D21:50
HundJag äter bara julbord om jag blir bjuden.21:50
Zooklubba(julbord via jobbet syftade jag på).21:50
HundAh21:51

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!