/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/20/#ubuntu-nl.txt

=== JanC_ is now known as JanC
OerHeksverse kernel, daar gaat me uptime19:53
=== JanC is now known as Guest67153
=== JanC_ is now known as JanC
JanCje kan ook altijd kernel live-patchen tegenwoordig  ;)22:20
JanCOerHeks: ^^^22:20
JanC(niet dat ik dat zelf doe, maar het is een optie)22:20

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!