/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/20/#ubuntu-pk.txt

Kiloso/04:02
barlaso/ Kilos11:37
=== lubmilk is now known as lub
=== lub is now known as lub`
=== lubmil is now known as lub`
lub`.s14:14
ChanSebaSentencja na 355. dzień roku: „Triumf wiedzy o człowieku - akta tajnej policji. (Lec)”14:14
lub`.tr :pl :en Sentencja na 355. dzień roku: ?Triumf wiedzy o człowieku - akta tajnej policji. (Lec)?14:14
ChanSebaProverb on 355. day of the year: ?Triumph of knowledge about human - dossiers of the secret police. (Lec)?14:14
lubmil!dk17:59
ChanSebalubmil: smacznej kawy! :)17:59
=== lubmil is now known as lub`
=== lub` is now known as lubmil

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!