/srv/irclogs.ubuntu.com/2016/12/21/#ubuntu-pk.txt

lubmil.t00:29
ChanSebaWed, 21 Dec 2016 01:29:18 CET00:29
lubmil.s00:29
ChanSebaSentencja na 356. dzień roku: „Nie sposób przecenić właściwego doboru wrogów. (Oscar Wilde)”00:29
lubmil\.tr :pl :en Sentencja na 356. dzień roku: ?Nie sposób przecenić właściwego doboru wrogów. (Oscar Wilde)?00:29
lubmil.tr :pl :en Sentencja na 356. dzień roku: ?Nie sposób przecenić właściwego doboru wrogów. (Oscar Wilde)?00:29
ChanSebaProverb 356. day of the year: ?Cannot be overemphasized that the proper selection of enemies. (Oscar Wilde)?00:29
Kiloso/04:25
=== lubmilk is now known as lub
lub.s11:32
ChanSebaSentencja na 356. dzień roku: „Nie sposób przecenić właściwego doboru wrogów. (Oscar Wilde)”11:32
lub.tr :pl :en Sentencja na 356. dzień roku: ?Nie sposób przecenić właściwego doboru wrogów. (Oscar Wilde)?11:32
ChanSebaProverb 356. day of the year: ?Cannot be overemphasized that the proper selection of enemies. (Oscar Wilde)?11:32
=== lub is now known as lubmil
RajRajRajI dont know what that means12:54
=== lubmil is now known as lub`
=== Potatoes is now known as habbasi
lubmil!dk świeżo otwarty18:06
ChanSebalubmil: smacznej kawy! :)18:06
lubmil.bomb19:39
ChanSebalubmil: Masz bombe! Przekaz ja innemu uzytkownikowi za pomoca komendy: .d <nick>19:39
lubmil.d ChanSeba19:39
ChanSebaChanSeba: Masz bombe! Przekaz ja innemu uzytkownikowi za pomoca komendy: .d <nick>19:39
ChanSebaChanSeba: Bomba wybuchnie za 10 sekund! Pociagnij za drucik 1, 2 lub 3 za pomoca komendy: .k <numer>19:39
ChanSebaBOOOOOOM!!!19:39
ChanSebaTerrorist win!19:39

Generated by irclog2html.py 2.7 by Marius Gedminas - find it at mg.pov.lt!